Hold av datoer, søk på vårt masterstipend og les siste nytt om skadeforebygging!
Mer kunnskap, mer samarbeid - færre ulykker

Søk på vårt masterstipend

Skafor deler ut to stipend à 10 000 kroner til studenter som skriver masteroppgaver om skader, ulykker, årsakssammenheng eller forebyggingsmuligheter. Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører.
Les mer

Nye fallforebyggende retningslinjer

Vi vet at fall er en stor folkehelseutfordring, særlig blant eldre. Norge er i verdenstoppen når det gjelder antall hoftebrudd. Derfor er vi i Skafor glade for å ha bidratt i arbeidet med nye nasjonale faglige råd.
Les mer

 

18. april: Klok av skade-konferanse og årsmøte

I år vil vi bl.a. lære mer om planene for Oslo risikosenter, og får besøk av venner fra Finland for å lære om deres program for skadeforebygging. I nabolandet vil man redusere hjem- og fritidsulykkene med 25 % og har utviklet en rekke tiltak for å nå sine mål. Vi setter også søkelys på manglende oppmerksomhet som en medvirkende årsak til mange ulykker.
Les mer

19. april: Nettverksmøte Trygge lokalsamfunn

Vi arrangerer nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn (og andre som er interesserte i å bli kjent med oss) fredag 19. april i Oslo. Vi har med organisasjoner som kan bidra til inspirasjon og læring i det lokale arbeidet. Og vi vil som vanlig utveksle erfaringer.
Les mer

 

Abstracts til folkehelsekonferansen

Ett av undertemaene ved årets Folkehelsekonferanse skal være "trygghet i hjemmet og i lokalsamfunnet".

Har dere noen gode prosjekter i deres kommune? Send inn abstracts. Du finner god veiledning til å skrive på Folkehelseforeningen sine nettsider.

NB: Frist 15. februar.

Les mer.

Hør om Skafors arbeid i podcast 

Den svenske stiftelsen Brandforsk har podcasten "Det Brinner - för dig som inte gillar bränder". Daglig leder i Skafor, Eva Vaagland, var nylig gjest der og snakket om hvordan vi organiserer vårt skadeforebyggende arbeid i Norge. Det ble en fin samtale som forklarer tematikken på en enkel måte.

Lytt her.

 

Siste nytt fra nettverket og fagfeltet

Vi hjelper deg med å holde deg oppdatert på hva som skjer innenfor det skadeforebyggende arbeidet, nasjonalt og internasjonalt. Det være seg ny forskning, statistikk, konferanser, nye forebyggingstiltak eller spennende prosjekter ute i kommunene.