Våren er her og det betyr årsmøte og nettverkssmaling!
Mer kunnskap, mer samarbeid - færre ulykker
Blåklokker

26. april: Årsmøte

Kl. 11 - 13, lunsj er inkludert. I våre møtelokaler i Hansteens gate 2 i Oslo.
Årsmøtets viktigste oppgave er å velge styre og peke ut retningen for virksomheten. Møtet er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett.

Etter årsmøtet blir det studietur til Atri-X, Bærum kommunes visningssenter for hjelpemidler og velferdsteknologi.
Les mer

En gjeng står stilt opp uten Skofabrikken i Halden.

27. april: Nettverksmøte

Flere og tryggere lokalsamfunn – hvordan skal vi få det til? Bli med på nettverkssamling der vi deler kunnskap, erfaringer og stiller hverandre spørsmål.

Vi skal bl.a. snakke om Bo trygt hjemme-reformen, følge opp workshopen fra Halden, årets TL-rapporter, diskutere den nye folkehelsemeldingen, aktuelle satsninger fremover og hvordan vi kan dra mest mulig nytte av hverandres erfaringer.
Les mer

 
Ung mannlig student sitter og ser i en skjerm og river seg i håret.

Søk vårt masterstipend - og motta 10 000 kroner

Skafor deler ut to stipend à 10 000 kroner til studenter som skriver masteroppgaver som kan tilføre ny kunnskap til fagfeltet skader og ulykker. Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører.

Frist: 1. mai 2023.
Les mer

Kaffekopp på et kafebord med en PC.

Kaffeprat 4. mai - Klima og beredskap

Vi arrangerer jevnlige kaffeprater innenfor tematikken skader, ulykker og forebygging. Denne gangen får vi høre om skader som skjer i Norge pga klima fra Finans Norge. Det blir også innlegg om beredskap i kommunene.

Les mer

 
Tre damer med hver sin paraply står og peker mot et skilt på en husvegg.

Halden viser vei i TL-arbeidet

Kommunen er et godt eksempel på hva et av våre Trygge lokalsamfunn kan få til når kommunens ulike etater jobber sammen over tid. Derfor tok vi med nettverket dit for å hente kunnskap og inspirasjon.
Les mer

Helseministeren står på podiet og taler om den nye folkehelsemeldingen.

Ny folkehelsemelding - også om skader og ulykker

Helseministeren la fram en ny folkehelsemelding og Skadeforebyggende forum er nevnt seks ganger. Forebygging av skader og ulykker er en viktig del av folkehelsearbeidet, og vi er fornøyde med at folkehelsemeldingen også peker på det.
Les mer

 

Siste nytt fra nettverket og fagfeltet!

Vi hjelper deg med å holde deg oppdatert på det som skjer innenfor det skadeforebyggende arbeidet, nasjonalt og internasjonalt. Det være seg ny forskning, statistikk, konferanser, nye forebyggingstiltak eller spennende prosjekter ute i kommunene.