Ingvild Kjerkol, innspill til neste folkehelsemelding, arrangementer på gang og mer nytt fra oss i Skafor.
Mer kunnskap, mer samarbeid - færre ulykker
Bilde av en dataskjerm som viser daglig leder i Skafor Eva Vaagland som snakker på innspillsmøtet.

Innspill til neste folkehelsemelding

Skafor var invitert da Helse- og omsorgsdepartementet arrangerte innspillsmøte for ny Folkehelsemelding som skal legges frem våren 2023. Vi oppfordrer våre medlemmer og samarbeidspartnere til å nevne temaet skadeforebygging i sine innspill. Vis gjerne til vårt innlegg, eller bruk deler av det selv. Fristen er 13. april.

Her kan du lese innspillet vårt.

Bilde av en skjerm som viser flere deltagere på et digitalt møte. Alle ser mot kameraet i hver sin rute.

24. mars - Kaffeprat Trygge lokalsamfunn. Tema: Etter ulykker og katastrofer

Til denne kaffepraten har vi invitert Nasjonalt støttegruppenettverk (NSN). Det er et uformelt nettverk av støttegrupper og enkeltpersoner med erfaring fra katastrofer og ulykker. Et nettverk for overlevende og etterlatte, uavhengig av type katastrofe, ulykke eller krisehendelse som har rammet dem.
Les mer

 
Utsnitt av et lengst bord med masse kaffekopper på.

4. april - Kaffeprat om brannsikkerhet. Tema: Brannetterforskning 

Hvordan etterforskes og evalueres branner, og av hvem?
Politioverbetjent Sølvi Harjo fra Kripos holder innlegg om hvordan de arbeider når branner etterforskes og hvorfor det er vanskelig å finne brannårsak.


Les mer

Flere personer sitter rundt et bord som er formet som en hestesko. De ser alle mot kameraet og smiler.

25. april - Nettverksmøte Trygge lokalsamfunn

Alle kommuner som er med i nettverket, eller er nysgjerrige på å høre mer om arbeidet i Trygge lokalsamfunn, er velkommen til å melde seg på. Vi får bl.a. besøk fra den ideelle organisasjonen Bydelsmødre Norge, og det blir tid til erfaringsutveksling og diskusjoner.


Les mer

 
En del folk sitter rundt bord som er formet som hestesko. Alle ser mot kameraet og smiler.

26. april - Konferanse "Klok av skade" og årsmøte 

I år kan vi invitere til fysisk årsmøte og konferanse etter to år med elektroniske løsninger. Møt forelesere som kan by på perspektiv og erfaringer som er nyttige uansett om du jobber lokalt eller sentralt. 

Les mer

Illustrasjon som viser en brannmann og en som jobber med helse. De ser mot hverandre og skal vise at disse to sektorene må samarbeide for å forebygge brann.

Årsrapport fra nasjonale pådrivere om brannsikkerhet

Det andre prosjektåret til nasjonale pådrivere for brannsikkerhet er fullført. I denne årsrapporten har de oppsummert hva de har lært, hva de har gjort og hvem de har samarbeidet med i 2021.

Les mer

 
Man ser litt av en datamaskin og person som sitter foran den og skriver på et ark.

Husk at du fortsatt kan søke om Skafors masterstipend

Skafor deler ut to stipend à 10 000 kroner til studenter som skriver masteroppgaver om skader, ulykker, årsakssammenheng og forebyggingsmuligheter. Alle studenter på masternivå kan søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører.

Frist 31. mars 2022.
Les mer

Bilde viser helseminister Ingvild Kjerkol fr hoften og opp. Hun er ikledd en mørk grønn omslagskjole og briller. Hun har hendene foldet foran seg.

-For å lykkes med ulykkesforebygging må alle sektorer ta ansvar

-Forebyggende arbeid er viktig fordi det handler om å bygge gode samfunn der alle har forutsetninger for gode og trygge liv, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.


Les mer

 
De fire personene som jobber i Skafors sekretariat står ved siden av hverander og ser mot kameraet.

Vi har inngått partnerskap med Aldersvennlig Norge

− Med Skadeforebyggende forum som samarbeidspartner får vi med oss verdifull kunnskap, blant annet for å forhindre at hjemmet potensielt kan bli et farlig sted når vi blir eldre, sier Nina Myklebust som leder senterets partnerskapsordning.


Les mer

En person i full fart ned en alpinbakke. I bakgrunnen ser man en stolheis. Alpinisten er en kvinne og har på seg hjelm.

Trygg skikjøring - riktig bruk av hjelm

Det er vinter og for mange er det ensbetydende med snø, fjell og alpinkjøring. Det skjer heldigvis få alvorlige ulykker i alpinbakker, men små ulykker kan likevel få store konsekvenser. Og hjelmbruk er viktig for å forebygge alvorlige hodeskader.
Les mer

 

Siste nytt fra våre medlemmer og samarbeidspartnere