Skadedata og erfaringsdeling - bli med!
Mer kunnskap, mer samarbeid - færre ulykker
Man ser det som tydelig er et skjema veldig tett på. Man kan likevel ikke lese mye på det. Det ligger en blyant opp skjemaet, som viser at man er klar til å fylle inn svarene sine i det. Bildet skal illustrere skadedata.

Hvorfor er det så viktig med gode skadedata?

Skader og ulykker er en stor utfordring for folkehelsen og utgjør en vesentlig årsak til lidelse, død, uførhet, sykefravær og allmenn funksjonsnedsettelse. Tallene sier noe om hvor vi bør styrke innsatsen vår, men også noe om hva vi ikke vet. 

Hva sier tallene? Hva bruker vi de til? Hvilke tall mangler vi? Hvordan kan vi nytte oss av det vi faktisk har? Dette - og andre ting - får vi svar på under vårt seminar om skadedata.

Seminaret er gratis - så meld deg på nå.

18.
nov
10:00 - 13:00
Mer info og påmelding
 
FIre damer sitter sammen rundt et bord. Noen noterer litt, mens et par av de prater sammen.

Lurer du på hvordan du kan jobbe bedre med skadeforebygging i din kommune?

Bli med på hyggelig møte med andre likesinnede med faglig oppdatering, diskusjon og erfaringsutveksling. Vi gir  hverandre gode råd og tips, deler bekymringer og resultater om nettopp det skadeforebyggende arbeidet!

Samlingen er åpen for alle kommuner som er opptatt av å forebygge skader og ulykker. Skafor dekker hotell i Oslo for de som behøver det. Begrenset deltakerantall. 

Vi gleder oss til å snakke med dere ansikt til ansikt! Påmelding her.

18.-19.
nov
14:00 - 14:00
Mer info og påmelding
 
Flere kaffekopper på ett bord. SItter mennesker rudnt bordet også, men ser kun konturene av disse.

Kaffeprat - uformell erfaringsdeling - Bli med! 

Med jevne mellomrom arrangerer vi «Kaffeprater» for de som vil lære mer om lokalt skadeforebyggende arbeid. Kaffepratene kom i gang etter pandemien satte en stopper for våre fysiske samlingspunkter. Det har vært en så stor suksess at vi fortsetter med disse på framover. 

Les mer

En gruppe mennesker sitter i et klasserom og ser på en skjerm. Vi ser bare ryggende og bakhodene deres. Kursholderen står foran gruppen og ser ut mot oss. Ham ser vi ansiktet på.

Kurs i selvmordsforebygging

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at i overkant av 600 personer begår selvmord hvert år i Norge. Helt vanlige mennesker kan forebygge selvmord med riktig opplæring. Derfor inviterte Skadeforebyggende forum (Skafor) Vivat til holde kurs for våre medlemmer og samarbeidspartnere.


Les mer

 

Siste nytt fra nettverket: