Nytt temahefte om Trygge lokalsamfunn, årsmøte ny forskning m.m.
Mer kunnskap, mer samarbeid - færre ulykker!
 
Trygge lokalsamfunn-familie

Nytt temahefte om Trygge lokalsamfunn 

Bli kjent med samarbeidsmodellen som brukes av bydeler, kommuner og fylker. Den styrker folkehelsearbeidet, øker hverdagssikkerheten og vil redusere antallet skader. Les mer

Ordstyrerklubbe

Vi ber våre medlemmer delta på  Skafors elektroniske årsmøte 

Korona setter stopp for vårens årsmøte og konferanse.  Vi har derfor valgt å bruke samme løsning som i fjor. Årsberetning, aktivitetsplan og andre årsmøtedokumenter finner du på nett. Les mer

 
Digitalt møte - PC og kaffekopp

Bli med på "Kaffepraten"!

Vi inviterer til en uformell digital møtearena med faglig oppdatering, erfaringsutveksling og diskusjon.  Gjennom innlegg og presentasjoner blir du kjent med lokale tiltak innenfor Trygge lokalsamfunn og samarbeid om brannforebygging. Følg med på vår arrangementskalender. Les mer

Baby i bad

Følg oss på Facebook og Instagram

Vi gir tips og råd for en tryggere hverdag. Ta kontakt med oss om du har noe vi bør dele! Vi er litt stolte over at våre Ups, det var nesten-filmer om vanlige hjemmeulykker ble shortlisted for International Media Safety Award. Du finner disse og mye annet på Facebook og Instagram.

 
Legebehandling av skadet kne

Færre skader under korona

En studie fra Folkehelseinstituttet viser at antallet behandlede skader gikk ned med hele 43 % under koronavåren 2020. Færre sportsaktiviteter, mindre mobilitet og høyere terskel for å søke lege ses som sannsynlige forklaringer. Les rapporten

Elsparkesykkel

Mange ulykker med elsparkesykler

Det er ti ganger større risiko for ulykker på elsparkesykkel enn på vanlig sykkel slår rapporten fra Oslo skadelegevakt fast. På et år ble det registrert 837 ulykker i Oslo. Fire av ti var ruspåvirket. Flere menn enn kvinner ble. Les rapporten