Årsmøte, stipend, fallbarometer m.m.  påske 2021
Mer kunnskap, mer samarbeid - færre ulykker!
 
Blåveis - vårsymbol - vår = årsmøte

Elektronisk årsmøte også i 2021

Korona slipper ikke taket, og det blir ikke mulig å møtes til årsmøte og konferanse i vår. Det blir et elektronisk årsmøte også i år. Les mer

Omslag til brosjyre

Seniorsikker 

Vi blir flere eldre og vi vil bo trygt, hjemme - lenge. Med Seniorsikker vil vi oppfordre vi  både kommuner og enkeltpersoner til å ta noen grep for en tryggere hverdag. 
Les mer

 
Student som sitter og leser

Masterstipend - søk i år

Våre tidligere stipendiater har gitt oss ny og viktig kunnskap om brannskader hos barn, drukning, fjellsikkerhet, tunnelbrann, beredskap og fallulykker. I år deler vi ut to nye stipend.    Les mer

Utsnitt fra nettsiden

Et hoftebrudd pr time!

Vet du hvor mange hoftebrudd det er registrert i din kommune hvert år? Hva det koster samfunnet totalt eller hvor mye kommunen må betale?  Fallbarometeret gir svar. Les mer

 
Forside på årsrapporten

Et år med samarbed

Visste du at 44 personer døde i brann i 2020? . Med økt samarbeid mellom brann og helse kan vi bli bedre på å forebygge brann hos de mest sårbare gruppene. Årsrapporten for gir tips om samarbeidsmodeller.  Les mer

Påskebukett

God påske!

Vi ønsker en god skadefri påske være seg du skal være hjemme, ved kysten eller på fjellet.  Ta vare på deg selv og dem rundt deg. Ta gjerne en liten tryggehetsvandring i og rundt huset.  Lev trygt!