Fallbarometer m.m. desember 2020
Mer kunnskap, mer samarbeid - færre ulykker!
 
Forside til nettstedet fallbarometer.no

Et nytt hoftebrudd hver time

Fallulykker er en folkehelseutfordring som fortjener mer oppmerksomhet. Vårt fallbarometer viser hvor mange hoftebrudd som er registrert i din kommune, hva det koster samfunnet og hvordan de kan forebygges.

Forebygging handler ikke først og fremst om penger, men om helse og livskvalitet. Fallbarometeret er en del av vår satsning på eldres sikkerhet, se mer på nettsidene våre under «Seniorsikker».
Les mer

Omslag til brosjyre

Desember er høysesong for brann

Vi oppfordrer alle til å tenke brannforebygging i desember. Gjør en sjekk i egen bolig og på hytta – og hjelp de rundt deg som kan trenge hjelp med å sjekke røykvarslere, rømningsveier og brannslukkingsapparater.

Med prosjekt Samarbeid om brann er vi i dialog med kommuner over hele landet for å finne gode samarbeidsmodeller for å styrke brannsikkerheten for risikoutsatte grupper.
Les mer

 
Oppfordring til å bruke refleks

Unngå skade - avlast helsevesenet!

Den pågående pandemien krever enorme innsatser fra hele helsesektoren. Hvis vi holder oss skadefrie, kan vi bidra til å avlaste helsevesenet. Foreløpige oversikter fra Norge og andre land viser også at vi har hatt færre skadebesøk enn vanlig på legevakter og sykehus under pandemien.

Vi ser en nedgang innenfor de fleste ulykkestyper, med et stort unntak, de mange skadene med el-sparkesykler. Bruk hjelm! Bruk fornuft! Ikke bruk sykkelen når du har drukket. På våre facebook-sider finner du fakta om skader og ulykker og tips for en tryggere hverdag. 

Les mer

Julehilsen med stjerner

Vi ses i 2021!

Vi legger et merkelig år bak oss. Korona har snudd opp ned på virksomheten, arbeidsmåter og hverdagen. Konferanser og temaseminar er blitt avlyste, prosjekter og kontakter er blitt fulgt opp digitalt. Vi håper at vi i 2021 atter kan samles til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling. Viktige temaer i året som kommer vil være bl.a. Seniorsikker, skadedata, sikkerhet ved vann, Trygge lokalsamfunn og Samarbeid om brann-prosjektet.

Vi takker for godt samarbeid og ønsker medlemmer og samarbeidspartnere

GOD TRYGG JUL og GODT NYTT ÅR!

Les mer