Eldredagen 1. oktober og spennende arrangementer fremover!
Mer kunnskap, mer samarbeid - færre ulykker
Eldre hjemme i egen bolig

Eldredagen og fallforebygging

Skafor ønsker å sette søkelys på forebygging av fall. Vi har sendt ut brev til alle landets kommuner der vi oppfordrer til å sette dette på dagsorden. Det kan gjøres ved å gå gjennom eksisterende tiltak, kartlegge kommunens eldre og deres risikobilde, og sammen diskutere hva som skal til å for redusere risikoen for fall ytterligere.
Les mer

To personer holder om og støtter en tredje person

Kurs - forebygging av selvmord

Skafor inviterer medlemmer og samarbeidspartnere til gratis fire timers kurs i Oslo, 19. oktober. Begrenset deltakerantall. Vi ønsker å bidra i arbeidet med å forebygge selvmord og sammen med Vivat inviterer vi til kurs i hvordan du kan lære å bli mer oppmerksom, fange opp signaler og yte førstehjelp til mennesker i selvmordsfare.
Les mer

 
Skjema som skal fylles ut

Seminar om skadedata 18. november

På vårt årlige seminar om innhenting og bruk av skadedata samler vi ressurspersoner fra ulike sektorer; de som innhenter og registrerer skadedata, og de som omsetter kunnskapen til praktiske forebyggingstiltak. 
Les mer

teknisk bilde

Zebop vil forebygge drukningsulykker med kamerateknologi

Blant våre nyeste medlemmer er teknologiselskapet Zebop. Med prosjektet "Safe and Smart city" ønsker de å løse et stort samfunnsproblem, nemlig drukningsulykker. Selskapet har utviklet en kamerateknologi som skal kunne fange opp når noen faller eller er på vei til å falle i vannet, og slik utløse en alarm.
Les mer

 

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn, 18. - 19. november

Endelig kan vi samle nettverket vårt rundt samme bord! Møtet starter kl. 14, slik at man også kan få med seg seminaret "Innhenting og bruk av skadedata". Skafor inviterer til middag, og ordner overnatting i Oslo for dem som trenger det.

Les mer

Seminar i Harstad: Fall kan forebygges, 30. november

Vi arrangerer dagsseminar i Harstad, i samarbeid med Harstad kommune og Karlstads universitet. Dagen er delt i to; på formiddagen handler det om fallforebygging og etter lunsj ser vi på hvordan folkehelseprosjekter kan evalueres.
Les mer

 

Nasjonale pådrivere i Hallingdal

Ava og Anja fikk møte både brannvesen og helsepersonell. De snakket om temaer som rolle- og ansvarsfordeling, taushetsplikt, forslag til rutiner og bidro med eksempler fra andre kommuner.  Det ble gode diskusjoner om relevante problemstillinger rundt samarbeid om brannsikkerhet i kommunene.

I oktober går turen til Årdal og Lærdal. Ønsker din kommune besøk av de nasjonale pådriverne?

Les mer om prosjektet her.