For mange dør i drukning, nytt styre, flytefest i NRK og mer om elsykler
Mer kunnskap, mer samarbeid - færre ulykker!
 
Livbøye i luftgen

For mange mister livet i drukning 

I fjor mistet 95 personer livet i trafikken, 88 døde i drukningsulykker. Antall trafikkulykker er på vei nedover, mens drukningstallet er stabilt. Systematisk forebyggingsarbeid har gitt gode resultater når det gjelder trafikksikkerhet. Vi trenger en tilsvarende satsning på vannsikkerhet. Bli med i en dugnad mot dødsfall på, i og ved vann. Vi gir tips om tiltak kommunene kan ta fatt i. 

Les vår oppfordring til norske  kommuner

Styreleder Astrid Rutherford

Gjenvalgt på årsmøtet 

Astrid Rutherford vil lede styret videre. Med på laget får hun en dedikert gjeng fra kommuner,  brann-, trafikk- og drukningsforebygging, forsikring, forskning og politikk. Årsmøtet godkjente  årsberetning, regnskap, årsplan og budsjett. Rammene for aktivitetene våre er dermed på plass. 

Takk 😊 til alle som tok del i vårt elektroniske årsmøte!  Nye styret

 
Livbøye merket Hele Norge svømmer

Flytefest for store og små på NRK

Det handler om svømmeopplæring, livredning og drukningsforebygging. NRK sammen med Norges Svømmeforbund og Redningsselskapet inviterer byer, bygder, skoler og idrettslag til å markere den store flytedagen, 5. juni. Det skal bli en super og trygg fest over hele landet med flytedans og sangen "Hodet over vannet".

Kanskje blikr det satt flyterekord?  Les mer

Påskebukett

Mer om elsparkesykler

SINTEF har på oppdrag fra Statens vegvesen utviklet en kalkulator som belyser hva som skjer med bruken av gater og fortau, folkehelsa, klimautslippene m.m. hvis en by får nye elsparkesykler.  De har også laget rapporten Regulering av mikromobilitet en kartlegging av praksis og erfaringer frå ulike land.

Les rapporten  Bruk kalkluatoren

 
Forside på årsrapporten

Bli med på kaffepraten!

Våre «kaffeprat»-møter er en uformell digital møteserie med faglig oppdatering, erfaringsutveksling og diskusjon.  Vi tar opp lokale tiltak og spørsmål knyttet til Trygge lokalsamfunn og brannforebygging. 

Den 27. mai vil vi ta opp skredulykken i Gjerdrum.  Vi får et bilde av hvordan en slik ulykket påvirker de som rammes og de  som bidrar i abeidet etterpå.  Velkommen til møte!   Arrangementskalender og påmelding

To hender og et hjerte . Tekst som oppfordrer til å vise hensyn i trafikken

Skadefridagen 1. juni

Vi støtter Personvernforbundets kampanje Skadefri dag 1. juni. Temaet i år er Vis hensyn i trafikken. Målet er at alle trafikanter skal bli mer bevisste, vise toleranse og bli rausere. På den måten blir det en annerledes dag - og kanskje også begynnelsen på en ny kultur. En veikultur som gjør det hyggeligere å ferdes ute og som reduserer faren for skader. Bli med!

Les mer om kampanjen