Høstens seminar m.m.
600 000 personer må ha behandling for skader hvert år.
De fleste skadene kan unngås. Forebygging er klok politikk!
Bybilde fra Luxembourg

Luxembourg kaller – påmeldingsfrist 20. september 

Skafor er med som arrangør av «European Safety 2019» i Luxembourg, 3.- 4. oktober. Produktsikkerhet, trafikksikkerhet, hjem- og fritidsulykker og skadedata er sentrale temaer når forskere og praktikere fra hele Europa møtes. Luxemburgs Intsitute of Health er lokal arrangør. Konferansen holdes i vakre Neumünster Abbey.
Les mer

Skadeskjema

Innhenting og bruk av skadedata - temaseminar 21.november

Kunnskap om ulykker og årsakssammen-heng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt forebyggende arbeid. På årets seminar vil du bl. a. møte Pål Brennhovd fra Statens havarikommisjon for transport og Tori Grytli fra Trygg Trafikk. Vi vil også se hvordan  nasjonale tall kan brukes lokalt. 
 Les mer

 
Fire glade seniorer

Aldring, velferd og livskvalitet - temaseminar 28. november 

Samarbeid er nøkkelen til suksess. På årets seminar vil vi presentere samarbeids-prosjekt som kan bidra til en tryggere hverdag for seniorer. Vi møter Røde Kors-besøksvenner, Frivillighetssentralene, et fagprosjekt om fallforebygging i Ski kommune og Sterk og stødig, et treningsprogram for eldre i samarbeid med frivillige. Samarbeid for å øke brann-sikkerheten hos eldre står også på programmet, og det blir tid til diskusjon og erfaringsutveksling. Les mer

Brannslukker

Skafor får nye Livsviktige medarbeidere  

Vi gleder oss til å få Anja Kristin Kleiven og Ava Sadeghi på plass i oktober. Som nasjonale pådriver vil de arbeide for økt brannsikkerhet hos risikoutsatte grupper, og økt samarbeid mellom brannvesen og helsesektor. De vil samarbeide tett med lokale krefter. Vi ønsker dem velkommen til Skafor – og til spennende oppgaver og kontakter. 
Prosjekt "Livsviktig" gjennomføres i samarbeid med DSB og Helsedirektoratet. Les mer om prosjektet

 

 
Skafors logo på Facebook - en bamse

Oppdatert Facebook profil

På Facebook finner du oss på «Risikorydding». Her deler vi nyttige tips til hvordan du kan rydde risiko av veien og gjøre hverdagen tryggere for deg og dine. Vi gir deg siste nytt innen fagfeltet og viser inspirerende eksempler fra hele landet. Målet er å motivere enda flere til å bry seg om skadeforebygging. Følg oss gjerne på Facebook – og del sikkerhetstips med vennene dine! Skafor på Facebook

Utropstegn

Nyttig å vite  

Vi prøver å dele informasjon om nye forskningsrapporter, lokale prosjekter, spennende tiltak m.m. Ta kontakt med oss hvis du har forslag til saker vi bør omtale. Send til post@skafor.org