Nytt fra Skafor mars 2019 
600 000 personer må ha behandling for skader hvert år.
De fleste skadene kan unngås. Forebygging er klok politikk!
statistikktabell

Skadebildet i Norge - ny rapport fra Folkehelseinstituttet 

Skader er fortsatt en stor utfordring. Det er knyttet store samfunnsøkonomiske kostnader til skader, og at det er stort potensiale for forebygging.  Men allerede i forordet slår man fast at «De ulykkene som medfører flest skader i befolkningen, dvs. fallulykker, hjemmeulykker og fritidsulykker, er de vi vet minst om. Det er derfor behov for et løft i registreringen av skadedata».
Les mer

Bybilde Luxemburg

"European Safety 2019" - frist for å sende inn abstrakt, 1. april

Konferansen i Luxemburg blir arrangert i samarbeid mellom EuroSafe (der Skafor er med i styret) og Luxembourg Institute of Health, 3.-4. oktober 2019.

Vi håper norske kommuner og organisasjoner melder seg på og presenterer prosjekter og tiltak. Les mer


For mer informasjon om hva som er på gang se www.skafor.org og følg oss på Facebook.no/Risikorydding

 
Konferansesal

Klok av skade? Årskonferanse 4. april 2019 

Vi er stolte over programmet vi kan presentere på årets konferanse, med fire spennende innlegg. Etter konferansen holder vi årsmøte. Dokumentene til årsmøtet vil bli lagt ut på www.skafor.org en uke før møtet. 

Det er fortsatt mulig å melde seg på (frist 26. mars). Faglig påfyll, innsiktsfulle diskusjoner og nye kontakter. Les mer

Trygge lokalsamfunnknappen

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn, 5. april 2019

Møtested for kommuner og fylker som arbeider å styrke det forebyggende arbeidet og styrke sikkerheten i hverdagen. På vårens nettverksmøte vil vi utveksle informasjon og erfaringer og presentere nye initiativ. Pernille Næss fra Sanitetskvinnene vil gi en oppdatering om første hjelp og invitere til samarbeid. Les mer 

 

 
Pengesedler

Skafor deler ut 2 x 10 000 kroner i masterstipend


Vi er blitt gjort oppmerksomme på at informasjonen om vårt masterstipend kom sent til enkelte universitet. Vi velger derfor å forlenge søknadsfristen til 30. mars. Masterstudenter får også i år mulighet til å søke økonomisk støtte og fordype seg i et samfunnsnyttig tema. I  Les mer

 

30
mars
SØKNADSFRIST
Les om stipendordningen